Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Tấm lòng vàng

Danh sách tấm lòng vàng cho quĩ uocmonho 2011

Danh sách tấm lòng vàng cho quĩ uocmonho 2011 Quĩ Uoc Mơ Nhỏ thời gian qua được sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ từ những tấm lòng vàng Xin trân trọng cảm ơn và thay mặt cho những em học sinh nghèo nhận học bổng từ quĩ uocmonho bày tỏ lòng biết ơn đến quí vị: 1. ...
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất