Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Chuyện hàng tuần

Bình Tam Quốc bài 13: trận xích bích Tào-tôn-Lưu (tiếp theo)

Bình Tam Quốc bài 13: trận xích bích Tào-tôn-Lưu (tiếp theo)   Trận Xích Bích này, trong khi Tào Tháo binh thua tướng bại chạy tất tả về Bắc thì anh Lưu Bán Dép của chúng ta làm gì nhỉ? Lưu Bị rất không tin rằng Chu Du sẽ đánh bại được Tào Tháo nên đã sai Quan Vũ đi bố trí trại s ...
 

bình tam Quốc bài 12: Trận Xích Bích và bình về Tào –Tôn - Lưu

bình tam Quốc bài 12: Trận Xích Bích và bình về Tào –Tôn - Lưu  Trải qua 8 năm đầy nỗ lực đánh dẹp, Tào Tháo đã diệt trừ gần hết các thế lực cát cứ khác như Bố, Thiệu, Thuật và trở thành kẻ thống trị có thực lực nhất ở vùng Hoa Trung và Hoa Bắc. . ...
 

Bình tam quốc bài 11: TRường bản, ông Phi hét phát có tướng tăng xông

Bình tam quốc bài 11: TRường bản, ông Phi hét phát có tướng tăng xông  Nói đến trận Trường Bản ai ai cũng nghĩ ngay đến Trương Phi. Vì trong trận Trường Bản Trương Phi đã tỏ ra hữu dũng, hữu mưu. Nói theo luận tướng sĩ thì gọi là mưu dũng song toàn. . ...
 

Bình Tam Quốc 10: Trận Bác Vọng, Tân Dã- Ối Sử Ôi!

Bình Tam Quốc 10: Trận Bác Vọng, Tân Dã- Ối Sử Ôi! Trước khi vào bình bủm các trận đánh đầy ấn tượng và oanh liệt thời Tam Quốc có ghi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, thiết nghĩ cũng nên đưa đò ít dòng về vài nhân vật, vài tác phẩm  có liên quan (hoặc ảnh hưởng) rất lớn đến ý hiểu v ...
 

Bình Tam Quốc 9: Điểm danh các tướng, mưu sĩ (Tiếp)

Bình Tam Quốc 9: Điểm danh các tướng, mưu sĩ  (Tiếp)   Hứa Chử, tự là Trọng Khang là vị tướng quân đội của nhà Ngụy sống vào cuối đời Hán, đầu đời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là tướng hầu cận bên Tào Tháo nổi tiếng không chỉ với sức khỏe phi thường mà còn với sự ...
 

Bình Tam Quốc bài 8: Điểm danh tướng và mưu sĩ

Bình Tam Quốc bài 8: Điểm danh tướng và mưu sĩ  Bây giờ, chúng ta điểm danh một vài tướng lĩnh, mưu sĩ, thuật sĩ và cả chân dài trong Tam Quốc. Cần nói thêm là Tam Quốc có nhiều bản. Các bản không giống nhau lắm. La Quán Trung soạn Tam Quốc ở  thời Minh Mạt Tha ...
 

Diễn biến vụ “Hôi Bia” ở Đồng Nai: Chuyện trí trá, a dua...

Diễn biến vụ “Hôi Bia” ở Đồng Nai: Chuyện trí trá, a dua...   Câu chuyện bắt đầu từ ngày 04/12/2013, ông tài xế Hồ Kim Hậu 30 tuổi, quê Bình Định, là nhân viên lái xe của Công ty chở theo Hợp đồng. Tài xế Hồ Kim Hậu làm việc được một năm tại Công ty Trang Tuấn. . ...
 

Bình Tam Quốc 6: Gia Cát Khổng Minh.

Bình Tam Quốc 6: Gia Cát Khổng Minh.  Gia Cát Lượng: tự là Khổng Minh, đạo hiệu là Ngọa Long tiên sinh, là vị quân sư và đại thần của nước Thục thời hậu Hán, người đất Dương Đô (nay thuộc huyện Nghi Nam, tỉnh Sơn Đông) quận Lang Nha đời Thục Hán.  ...
 

Hai đầu của thế giới phẳng (Truyện Phim)

Hai đầu của thế giới phẳng (Truyện Phim) Nói về những chuyến vượt biên, những cuộc tranh giành ảnh hưởng của giới làm ăn bên trái của xã hội (VietHoa biên soạn) Sân bay Tân Sơn Nhất một trưa nắng giãy. Một người đàn ông trạc 35 tuổi lịch thiệp cùng chiếc va ly ...
 

Bình Tam Quốc 5: Họ nhà Tôn ở Đông Ngô

Bình Tam Quốc 5: Họ nhà Tôn ở Đông Ngô  Đã nói đến Ngụy rồi Thục Hán thì tất nhiên phải nhắc đến Đông Ngô mới đủ cái thế chân kiềng một thời của Tam Quốc. Nói cho ngay, trước khi có Tam Quốc, đa số bạn đọc chả biết vùng đất Giang Hạ kia tròn méo ra sao. Nhưng ...
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất