Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Chuyện hàng tuần

Bình tam quốc bài 22: Phiến loạn Nam Trung hay Thất cầm Mạnh Hoạch

Bình tam quốc bài 22: Phiến loạn Nam Trung hay Thất cầm Mạnh Hoạch   Mạnh Hoạch vốn là một phiên trấn trưởng một phiên trấn phương Nam, rất xa Trung Nguyên, xưa nay độc lập không bao giờ thần phục một chính quyền trung ương nào cả, khinh miệt bọn chính khách nhà nước mũ cao áo rộng mà ô ...
 

Bình Tam Quốc bài 21: Ngô-Thục như trẻ trâu và Lưu Bị Thác Cô

Bình Tam Quốc bài 21: Ngô-Thục như trẻ trâu và Lưu Bị Thác Cô  Ngô và Thục thời Tam Quốc thật lạ: Lúc chiến, lúc hòa chả khác gì bọn trẻ trâu. Nuốt lời như trẻ trâu. Được cái hơn trẻ trâu là trước khi uýnh nhau bao giờ bọn Vua và bọn tướng cũng có màn thư từ qua lại. Lúc thì khích b ...
 

Thình Tam Quốc 20: Trận Hào Đình - Hỏa Công

Thình Tam Quốc 20: Trận Hào Đình - Hỏa Công   Với 4 vạn quân khí thế, Lưu Bị cự tuyệt lời cầu hoà của phía Ngô, lại sai hai tiên phong của mình là Ngô Ban, Phùng Tập đốc toàn lực đánh tan 2 trọng điểm quân sự ở tuyến đầu của Ngô nhưng chưa tổn hại nhiều lắm đến qu ...
 

Bình tam quốc, bài 19: Lưu Bị đánh Ngô- Hào Đình ...(tiếp theo)

Bình tam quốc, bài 19: Lưu Bị đánh Ngô- Hào Đình ...(tiếp theo)    “Quan Vũ khéo đối xử với sỹ tốt mà kiêu ngạo với đại sỹ phu, đắc tội với người mà không tự biết.  . ...
 

Bình tam quốc, bài 18: Lưu Bị đánh Ngô- Hào Đình Thục Hán tan tác

Bình tam quốc, bài 18: Lưu Bị đánh Ngô- Hào Đình Thục Hán tan tác  Vở kịch lớn “Chuyện Kinh Châu” đã hạ màn, những vai diễn chính trên sân khấu đầy ham vọng chính trị và thủ đoạn đều về chầu âm phủ. Đất Kinh Châu thuộc về anh Tôn Râu ngô. . ...
 

Bình Tam quốc bài 17: Bình luận về lý do bắc phạt tương dương - Quan Vũ lìa đời (tiếp theo)

Bình Tam quốc bài 17: Bình luận về lý do bắc phạt tương dương - Quan Vũ lìa đời (tiếp theo)  Giữa tháng 8 năm Kiến An thứ 24, sau trận tháo nước bắt Vu Cấm và giết Bàng Đức, oai danh của Quan Vũ chấn động đến tận Hứa Đô, các cựu thần nhà Hán nhao nhao phản Tào, ngấm ngầm hưởng ứng Quan Vũ,  . ...
 

Bình Tam quốc bài 16: Bình luận về lý do bắc phạt tương dương của Quan Vũ

Bình Tam quốc bài 16: Bình luận về lý do bắc phạt tương dương của Quan Vũ   Đúng vào thời điểm hai nhà Tôn-Lưu sắp sửa gây cuộc binh đao thì một sự kiện lớn xảy ra, đó là việc Tào Tháo đánh tan đạo quân của Trương Lỗ giành quyền khống chế Hán Trung, Lưu Bị kinh hãi lo cho sự an toàn của Thục t ...
 

Bình Tam quốc bài 15: Nói về tích: "Đơn đao phó hội"

Bình Tam quốc bài 15: Nói về tích: . ...
 

bình về Vinh DAnh tài xế bị hôi bia ở Đồng Nai

 bình về Vinh DAnh tài xế bị hôi bia ở Đồng Nai ...
 

Bình tam Quốc bài 14: Giời sinh Du -Giời sinh Lượng

Bình tam Quốc bài 14: Giời sinh Du -Giời sinh Lượng  Thế lực của Lưu Bị ngày càng bành trướng, tuy nhiên những toan tính của Bị và Lượng không sao qua nổi con mắt tinh đời của Chu Du. Nhận thấy Tôn Quyền ngần ngừ không quyết, rất thiếu sách lược hữu hiệu để giải quyết vấn ...
 
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất