Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Chuyện hàng tuần

 

Hai đầu của thế giới phẳng ( Tiếp phần 3 - Truyện Phim)

Hai đầu của thế giới phẳng ( Tiếp phần 3 - Truyện Phim)   Ở cái tuổi Hưng, (con nít mà) người lớn nói gì thường tin ngay.Cũng chính vì vậy, mấy lần nó bị "người lớn" lừa đảo trắng trợn. Khổ thân nó, mỗi khi bị lừa xong, tức phát khóc. Buồn bao ngày sau đó. . ...
 

Hai đầu của thế giới phẳng ( Tiếp Truyện Phim)

Hai đầu của thế giới phẳng ( Tiếp Truyện Phim)    (Phần 1 ở đây)  Bến xe mà là nơi giang hồ và bụi đời tụ tập. Bến xe Ngã Bảy- nơi có 7 ngả đường. Mỗi ngã là một phường riêng. Có khi ở một ngã mà bên đường này thì thuộc quận 3, còn bên kia thì thuộc quận 1 ...
 

bình Tam Quốc bài 28: Cười và khóc và...kết thúc

bình Tam Quốc bài 28: Cười và khóc và...kết thúc Ở bài này, UMN chỉ tổng hợp và bình luận về tiếng cười, giọng khóc của hai nhân vật gọi là ANH HÙNG tiêu biểu trong Tam Quốc là Tào Tháo và Lư Bị. Nói về Tào Tháo, xưa nay những kẻ gian hùng không ít, nhưng ít có ai bằng Tào Th ...
 

Bình Tam Quốc bài 27: Bình về Nhìn người và dùng người

Bình Tam Quốc bài 27: Bình về Nhìn người và dùng người “Tào Tháo dùng người lấy quyền thuật mà chế ngự (trọng cái cốt yếu) – Lưu Bị kết giao lấy tính tình làm trọng (cốt ở cái chân thành) – Tôn Quyền dùng người lấy ý khí làm đầu (trọng ở chí khí). Còn Gia Cát Lượng dùng người đã vậ ...
 

Bình tam quốc bài 26: (Tiếp) về Bắc Phạt 5 lần ra Kỳ Sơn của nhà Thục

Bình tam quốc bài 26: (Tiếp) về Bắc Phạt 5 lần ra Kỳ Sơn của nhà Thục Người như Gia Cát Lượng, không lẽ không biết được cái lẽ yếu mạnh? Có điều, vì cái mộng phục Hán của phái Thanh Lưu, vì cái tình "cá nước" cùng Lưu Huyền Đức mà không thể chấp nhận thời cuộc trôi đi như thế, . ...
 

Bình tam quốc bài 25: về Bắc Phạt 5 lần ra Kỳ Sơn của nhà Thục

Bình tam quốc bài 25: về Bắc Phạt 5 lần ra Kỳ Sơn của nhà Thục Chiến dịch Nhai Đình thất thủ, công cuộc Bắc phạt lần thứ nhất kết thúc trong thất vọng đối với người Thục. Và tệ hại nhất là việc “đánh rắn động cỏ”. Người Nguỵ bắt đầu để ý đến Lương Châu (cái này thể hiện khá rõ nét qua việ ...
 

bình tam quốc bài 24: Nói thêm về Gạt lệ chém mã Tốc

bình tam quốc bài 24: Nói thêm về Gạt lệ chém mã Tốc Nói chung, thất bại ở Kỳ Sơn I thì lỗi Khổng Minh là mười mươi nhưng cũng có phần do hoàn cảnh. Lỗi nặng nhất của Khổng Minh là khi chọn người kế thừa (Mã Tốc) lại không dạy dỗ chỉ bảo nghiêm khắc đến nơi đến chốn học trò để nó ...
 

Bình tam quốc bài 23: Tường thuật trận Nhai Đình và bình luận tướng sĩ

Bình tam quốc bài 23: Tường thuật trận Nhai Đình và bình luận tướng sĩ Nói đến thất thủ Nhai Đình bên Thục Hán thì tội đồ là Mã Tốc đã rõ. Nhưng bên Tào Ngụy thì anh Trương Cáp mới là sao sáng… . ...
 

Bình tam quốc bài 22: Phiến loạn Nam Trung hay Thất cầm Mạnh Hoạch

Bình tam quốc bài 22: Phiến loạn Nam Trung hay Thất cầm Mạnh Hoạch Mạnh Hoạch vốn là một phiên trấn trưởng một phiên trấn phương Nam, rất xa Trung Nguyên, xưa nay độc lập không bao giờ thần phục một chính quyền trung ương nào cả, khinh miệt bọn chính khách nhà nước mũ cao áo rộng mà ông gọi là ...
 

Sáng lập viên

Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Lời ngỏ

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất

Video: Uoc Mo Nho

Video: Tủ sách Yêu thương UMN

Thư viện ảnh