Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

tiếp theo bài :Về lại với Miền Tây…

Chúng tôi lại vòng về siêu thị tiếp tục mua vật dụng cúng dường. Hôm nay, dự kiến anh em sẽ ghé chùa Siêu Lý và chùa Viên Giác, Munirenxay…

Có lúc, một tay bốc vác chưa kịp tới thì một mình Đặng Thọ Dũng đảm nhiệm từ bốc vác, cắm hoa, khuân đồ và đảnh lễ.

Những hình ảnh dưới đây minh họa thay cho bài viết:

còn tiếp

Sáng lập viên

Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Lời ngỏ

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất

Video: Uoc Mo Nho

Video: Tủ sách Yêu thương UMN

Thư viện ảnh