Ước Mơ Nhỏ - Tất cả vì trẻ em nghèo

Vài hình ảnh khất thực Gieo Duyên tại Huế tháng 9-2013

Tháng 9-2013 tại Huế, Phật Giáo Nam Tông tổ chức buổi Khất thực gieo duyên. Đoàn chư tăng ni đi khất thực do Thượng tọa Giới Đức (Minh Đức Triều Tâm Ảnh) dẫn đầu. Đoàn xuất phát từ chùa Pháp Luân đi qua các ngả đường Lê Lợi, cầu Tràng Tiền...cuối cùng tới chùa Tăng Quang.
Ước Mơ Nhỏ đi theo và chụp được nhiều ảnh của chuyến đi này. Xin giới thiệu vài tấm ảnh cho phong phú trang nhà:
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con xin cảm ơn Sư
 
 
Ảnh: VietHoa
.

Tin mới hơn:
Tin trước đây:
Ông : Đăng Thọ Dũng
Emai: dangthodung@yahoo.com
Số TK  Ước Mơ Nhỏ - Đặng Thọ Dũng: 2009206008503
Tại: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, Chợ Mới, Đà Nẵng 
                                                                                                                                                                                                

Sống là cho…
Triết học phương đông có câu: “Làm cho mình là làm cho cuộc sống, còn làm cho người là làm cho cuộc đời!”.
Với quan điểm nhân thiện, câu nói trên đã đi xuyên suốt lịch sử và làm nền tảng nhân ái của loài người. Đối với chúng tôi nó có một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc...
  • Tin mới

  • Đọc nhiều nhất